Nieuws

 • Nieuw sport- en speeltoestel!

  De waterspeeltuin van de Potmarge in Leeuwarden is een nieuw sport- en speeltoestel rijker sinds vrijdag 8 september. De korte evenwichtsbaan bestaat uit natuurlijke materialen zoals hout en touwen. Iedereen kan er kosteloos gebruik van maken.

  Het doel van het speelobject is om buiten spelen en gezond ouder worden aan te moedigen. De plaatsing van het toestel is een initiatief van het wijkpanel Achter de Hoven, in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden.

 • Update: Speeltoestellen gerealiseerd

  In het uitvoeringsplan Stadstuin Potmarge (zie elders op deze site) is de realisatie van een speeltoestel opgenomen ter stimulering van buitensport en healthy ageing.

  In samenspraak en met medefinanciering van het wijkpanel Achter de Hoven is een keuze gemaakt voor een natuurlijk en avontuurlijk speelobject. Het wordt geplaatst bij de waterspeelplaats zodat daar naast de waterspeeltoestellen ook voor andere jaargetijden een sport-speelobject beschikbaar is.

  We hopen en verwachten dat dit bijdraagt aan de ideeën en wensen die zijn geuit en op basis waarvan dit project ook in het uitvoeringsplan is opgenomen.

  Update:
  De speeltoestellen zijn inmiddels gerealiseerd!

 • Weg vrij voor bouw MICA Sixmastraat
 • Ontwikkeling potmargepark

  In de ontwikkelingsvisie van de Potmargezone van een aantal jaar geleden was een herontwikkeling voorzien naar woningbouw van de locaties voormalig Smeding (kassencomplex) en van een deel van de locatie van Parkhoven. Na jaren van voorbereiding ligt daar nu een concreet plan voor. Behalve woningbouw wordt er ook een parallelle voetgangersverbinding gerealiseerd waarmee het zo gewenste alternatief ontstaat voor het drukke fietspad langs de Potmarge.

 • Nieuwe rotonde met zebrapaden op Oostergoweg

  Eén van de doelen voor Stadstuin Potmarge, het verminderen van de barrière die de Oostergoweg vormt, gaat de komende jaren worden aangepakt: een rotonde met verbeterde oversteekvoorzieningen voor langzaam verkeer. Het is één van de maatregelen die mogelijk is geworden door de ontwikkeling van de MICA, de Media- en Innovatie campus.

 • Elzenbroekbosje weer in ere hersteld

  Bij de uitvraag vorig jaar op deze website naar ideeën voor de Stadstuin Potmarge zijn diverse wensen en voorstellen ingediend voor het Elzenbroekbosje. Dat hebben we opgepakt.

  Het Elzenbroekbosje, vlakbij de aftakking van de Potmarge door Huizum dorp, is weer in ere hersteld. De waterloop die door het gebied heen liep was in de afgelopen tijd volledig dichtgegroeid. De laatste tijd is er gewerkt aan het vrij maken van de waterloop, waardoor het water weer beleefd en gezien kan worden en het water weer doorstroomt.

  Daarnaast planten we binnenkort bollen voor zomerklokjes, sneeuwklokjes en winterklokjes. Dit zorgt voor een mooie biodiversiteit. Ook wordt er een mengsel met Rietorchis, grote ratelaar, moerraspirea, kattenstaart, margriet, dagkoekoeksblom, knoopkruid en agrimonie gezaaid.

  En nabij de open plek aan de Potmarge wordt een natuurlijk bankje van vrijgekomen boomstammen gemaakt en geplaatst.

 • Aftermovie ‘ode aan de Potmarge’

  Wetterskip Fryslan heeft 25 jaar geleden mee aan de wieg gestaan van een grote waterkwaliteitsslag voor de vervuilde historische waterloop Potmarge in Leeuwarden. Tijdens Arcadia BOSK, het culturele project in 2022 waarmee aandacht voor vergroening en klimaat gevraagd werd, was het tijd om de resultaten van al onze inspanningen op poëtische wijze te vieren met een Ode aan de Potmarge. Daarin is samengewerkt met de Fluistertuin , een project van NHL-Stenden langs de oever van de Potmarge. Hierbij de aftermovie van dit sfeervolle evenement op 2 augustus 2022.

  https://youtu.be/r_5lOnmy0fk
 • Studentenopdrachten Van Hall

  Twee studententeams van Van Hall gaan de komende weken bezig met opdrachten in- en rondom de Stadstuin Potmarge. Een team gaat zich bezig houden met de voors-en tegens van het opwaarderen van de Potmarge tot volwaardige sloepen route en zo de recreatieve waarde nog verder te benutten. Een ander team gaat bezig met de ontwikkelingsmogelijkheden van het Sixmaplein en de verbinding met de Potmarge.

 • Uitvoeringsprogramma Stadstuin Potmarge 2022-2028

  Alle ideeën, bijna honderd, zijn in de stuurgroep Stadstuin Potmarge aan de orde geweest, afgewogen en er is een keuze gemaakt. Die keuzes zijn o.a. gebaseerd op passendheid binnen de doelstellingen voor het gebied, draagvlak, haalbaarheid en beschikbare financiën.

  Bijgaand treft u dat uitvoeringsprogramma aan.

  Voor een deel is dit programma al in uitvoering en soms gerealiseerd; voor een deel is het nog in voorbereiding. En bepaalde projecten moeten nog worden opgepakt.

  Vanwege de afwegingen en keuzes zoals hiervoor aangegeven, konden niet alle ideeën worden gehonoreerd.

 • Opening Fluistertuin Potmarge

  Maandag 16 mei is onder enthousiaste en grote belangstelling de Fluistertuin Potmarge officieel geopend door Mathijs Rutten van NHL Stenden, Douwe Snoek van Snoek Puur Groen en Bert Wassink, wethouder gemeente Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep Stadstuin Potmarge.

  Fluistertuin Potmarge is een idee en initiatief van architect Alex van der Beld. NHL Stenden heeft met vele studenten gewerkt aan een diversiteit van (beleef) kunstuitingen in en rond de Fluistertuin, samen met onder andere Tristan Visser (geluidskunstenaar, Roy Schreuders (mural arts) en Jolle Roelofs (componist en geluidskunstenaar).

 • Kom naar de WaterCampus Experience Day!

  Altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen bij WaterCampus Leeuwarden? Kom dan naar WaterCampus Experience Day! Zaterdag 21 mei van 11.00 tot 16.00 uur openen alle partners hun deuren. Er zijn rondleidingen door de laboratoria, lezingen, workshops, spellen, de mysterieuze Megawaterfoon en nog veel meer. De toegang is gratis. Bekijk de slides voor extra informatie of bezoek www.watercampus.nl.

  https://www.youtube.com/watch?v=ivWlVDXWYlQ
 • Download hier het speurtocht-pakket!

  Ontdek de Potmarge in 1,5 uur.

  Speurtocht.zip

Green Ambassadors

Jeane Vermaas, Alex van de Beld & Hans Faber

In Collaboration with