“De Potmarge is de achtertuin van onze veelzijdige wijk Achter de Hoven. Wij zetten ons in voor een stadstuin die voor al onze bewoners toegankelijker, recreatiever en nog mooier wordt.” – wijkpanel Achter de Hoven

“Het is een cadeau dat we aan de Potmarge mogen ontwikkelen. Een inspirerende extra, waar we zorgvuldig mee omgaan. Door de mooie locatie doen we nóg meer ons best om eer te doen aan de omgeving.” – FB Oranjewoud
De initiatiefnemers willen van deze waterrijke en groene tuin weer een écht levendige tuin maken. Een stadstuin van en voor iedereen.

Met alle ideeën die in 2021 door u als bezoeker van deze site zijn ingediend (zie de veelheid van de kleurendruppels in onderstaande kaart) wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. Dat wordt voor de zomer verwacht en zal dan op deze site te lezen zijn.


Uitvoeringsprogramma Stadstuin Potmarge is bekend!

Stadstuin Potmarge

De Potmarge is een groene en waterrijke ‘tuin’ in het hart van Leeuwarden. Vroeger waren hier pleziertuinen en later was het zelfs een voedselbron voor de stad. Het water was een belangrijke handelsroute. Nu is het tijd om deze vergeten stadstuin weer duidelijk op de kaart te zetten, door te zorgen voor een stroom aan initiatieven.

De ontwikkeling van de Potmarge heeft niet stilgestaan. Er is vooral ingezet op de thema’s water en voedsel. Zo zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd, is er een waterspeelplaats en zijn er plukroutes. Ook is het waterrijke gebied een plek voor sport, spel en verkoeling. Met daarbij de steeds ruimere wandelroutes en kunst en evenementen, is er steeds meer te beleven in dit kleurrijke gebied.


Bekijk hier het interview met Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie

Initiatiefnemers

In 2017 is er een schetsontwerp gemaakt voor een stadstuin in de Potmargezone. Partijen die betrokken zijn bij dit gebied, zijn tot een gezamenlijke ambitie gekomen om het ontwerp uit te voeren, namelijk: van het gebied een plek maken waar veel te beleven is.

Dit willen we bereiken door de kwaliteit van het gebied beter te gebruiken en uit te bouwen. Zo worden onderwijs & onderzoek aangemoedigd evenals activiteiten & voorzieningen voor bewoners, gericht op een gezonde leefomgeving en leefstijl.

We streven naar een eetbare stadstuin, waar u allerlei activiteiten, initiatieven, experimenten en innovatie kunt vinden. Dit kan te maken hebben met thema’s als voedsel, water, energie en welzijn. Er zijn al verschillende ideeën uitgewerkt, zoals het planten van fruitbomen, een innovatief wandelpad met cellulose en de Waterbar die voor buitenlessen gebruikt wordt door Hogeschool Van Hall Larenstein en het Nordwin College. Ook zijn er tijdens Culturele Hoofdstad 2018 diverse culturele activiteiten geweest.

Via deze website willen we u informeren en betrekken bij het creëren van de stadstuin. Mocht u opmerkingen, vragen of ideeën hebben neem dan contact met ons op.

De initiatiefnemers voor de stadstuin zijn: Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Palet, Zienn, Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, bewonersplatform Achter de Hoven, Wetsus, bouwbedrijf Lont, CSG Comenius en de gemeente Leeuwarden.

Green Ambassadors

Jeane Vermaas, Alex van de Beld & Hans Faber

In collaboration with

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons dan. Dit kan naar stadstuinpotmarge@leeuwarden.nl