Uitvoeringsprogramma Stadstuin Potmarge 2022-2028

Alle ideeën, bijna honderd, zijn in de stuurgroep Stadstuin Potmarge aan de orde geweest, afgewogen en er is een keuze gemaakt. Die keuzes zijn o.a. gebaseerd op passendheid binnen de doelstellingen voor het gebied, draagvlak, haalbaarheid en beschikbare financiën.

Bijgaand treft u dat uitvoeringsprogramma aan.

Voor een deel is dit programma al in uitvoering en soms gerealiseerd; voor een deel is het nog in voorbereiding. En bepaalde projecten moeten nog worden opgepakt.

Vanwege de afwegingen en keuzes zoals hiervoor aangegeven, konden niet alle ideeën worden gehonoreerd.