Ontwikkeling potmargepark

In de ontwikkelingsvisie van de Potmargezone van een aantal jaar geleden was een herontwikkeling voorzien naar woningbouw van de locaties voormalig Smeding (kassencomplex) en van een deel van de locatie van Parkhoven. Na jaren van voorbereiding ligt daar nu een concreet plan voor. Behalve woningbouw wordt er ook een parallelle voetgangersverbinding gerealiseerd waarmee het zo gewenste alternatief ontstaat voor het drukke fietspad langs de Potmarge.